Det kan være svært at være særligt sensitiv

Der findes et personlighedstræk, som kaldes at være særligt sensitiv. Dette personlighedstræk er arveligt og kommer altså ikke bare ud af det blå. Både kvinder og mænd kan have dette træk i højere eller mindre grad. Helt overordnet reagerer særligt sensitive mennesker mere følsomt på stimuli.

I følge nyere forskning er mellem 15 og 20 % af alle mennesker udstyret med dette personlighedstræk. Det er derfor mere udbredt, end man lige skulle tro. Der går mange mennesker rundt, som ikke ved, at de er særligt sensitive. Disse mennesker sætter måske spørgsmålstegn ved, hvordan de reagerer i bestemte situationer, fordi de ikke er klar over, at de er særligt sensitive.

Der er både fordele og ulemper

Nogle gange kan det være en fordel af være særligt sensitiv, men i andre sammenhænge kan det være en stor ulempe. I arbejdsmæssig sammenhæng er det en klar fordel at være særligt sensitiv i rolige omgivelser. Modsat er det en ulempe for disse mennesker at arbejde i et traditionelt storrumskontor.

I dagligdagen kan det også være en fordel at være særligt sensitiv. Det kan være en fordel i samtaler med mennesker og i situationer, hvor det er godt at kunne fordybe sig. At være særligt sensitiv kan omvendt være en stor ulempe i almindelige hverdagssituationer såsom at tage bussen.

Test dig selv

Hvis man er et meget følsomt menneske, som kan have stærke reaktioner i visse situationer, er der en stor sandsynlighed for, at man er særligt sensitiv. Der findes forskellige grader og typer af personlighedstrækket, hvilket vil sige, at man ikke er særligt sensitiv på den samme måde.

Derfor er det vigtigt at teste sig selv, så man kan finde ud af hvilke områder, man er særligt sensitiv på. Når man har denne viden, kan man arbejde målrettet med at gøre det til en fordel. Hvis man er i tvivl, kan man starte med at teste sig selv på nettet. Der findes forskellige sider, som tilbyder selvtests.

Man skal dog være opmærksom på, at en selvtest ikke er 100 % nøjagtig. Derfor kan det altid anbefales at få en vurdering af en ekspert, som ydermere kan give personlig råd og vejledning til den enkeltes situation. I de følgende afsnit kommer et par råd til de særligt sensitive.

Forstå din sensitive side

Når man har fundet ud af, at man er særligt sensitiv, er det vigtigt at forstå, hvad det betyder. Det er vigtigt, at du får en forståelse for din sensitivitet. Det kan være meget individuelt, på hvilke områder forskellige mennesker er særligt sensitive, og derfor skal du vide præcis, hvor du er særligt sensitiv. På den måde kan du få øjnene op for de fordelagtige sider af din sensitivitet. Du kan desuden få en forståelse for, hvorfor du reagerer som du gør i visse situationer.

Som særligt sensitiv har man ofte en god indlevelsesevne. Det betyder, at man ofte er god til at lytte. Dette kan man bruge som en fordel i sin hverdag. Når du har en forståelse for hvornår din sensitivitet er en fordel, kan du sørge for at sætte dig selv i disse situationer mest muligt. Du kan desuden prøve at undgå situationer, hvor din sensitivitet er en ulempe.

Vær opmærksom på dine reaktioner

At være særligt sensitiv, er ikke noget der kan helbredes. Det er noget man skal leve med. Derfor er det særlig vigtigt at være opmærksom på de situationer, hvor man bliver udfordret.

Ofte er det helt almindelige situationer såsom at tage bussen eller stå i kø i supermarkedet. Det betyder, at man ofte ikke kan undgå disse situationer. Når man ikke kan undgå de dårlige situationer helt, bliver man nødt til at kende sine egne reaktionsmønstre. Det er vigtigt at vide, hvordan man reagerer, når man er overvældet.

Det er desuden vigtigt, at man acceptere ens reaktion og ikke gør det til noget negativt. Når man ved, hvordan man reagerer i en presset situation, kan man tage ved lære og arbejde videre med det. Dette kan ende med, at man i fremtiden kan finde ro i lignende situationer.

Kend dine egne grænser

Selvom det er vigtigt at udfordre sig selv, og sætte sig selv i pressede situationer for at blive bedre, er det samtidig vigtigt at kende sine egne grænser. Hvis du står i en situation, som er overvældende for dig, men ikke for andre, er det vigtigt at kende sine grænser. Her må man ikke lade sig rive med, fordi man er den eneste, som ikke er tryg ved situationen. Vær klar over, at det er den særlige sensitive side, som gør at situationen kan føles svær.

Man skal samtidig være opmærksom på at andre ikke nødvendigvis kan forstå ens reaktion, men det er også helt okay. Lær at acceptere, at du har det som du har det, og at andre ikke nødvendigvis kan sætte sig ind i det.

Prioriter i din hverdag

For særligt sensitive mennesker kan det være overvældende at skulle nå en masse ting i hverdagen. Hvad et menneske, som ikke er særligt sensitiv, kan nå i hverdagen, er ikke det samme som sensitive mennesker kan nå. Personlighedstrækket gør, at man har brug for indre ro og pauser.

Sensitive personer kan i højere grad have brug for at fordybe sig og nørkle med et eller andet. Det er derfor vigtigt at prioritere dette i hverdagen. Hvis man ikke får denne indre ro i løbet af dagen, kan det resultere i hovedpine og psykiske problemer. Det er derfor vigtigt at prioritere fordybelse, selvom man har en travl hverdag.

For mange særligt sensitive er det et must at planlægge dagen nøje, så der er tid til både praktiske sysler og fordybelse. For nogle mennesker kan det virke som et kedeligt liv, men for de særligt sensitive er det sådan man får hverdagen til at hænge sammen. For nogle særligt sensitive kan det være stressende at gå på arbejde. I disse tilfælde er det særlig vigtigt at finde tid til fordybelse i sin hverdag, så man stresser af.